top of page

Yapılan araştırmalar ve artan bilimsel kanıtlar insanın bir enerji bedeninin olduğunu göstermiştir. hücreler ve dokular arasında sürekli bir enerji, bilgi akışı olduğu ve Elektromanyetik sinyallerin (RADYASYONUN) bu bilgi akışını sağlayan ağa zarar verebileceği dolayısıylada hücre yapısı,büyümesi ve biyokimyasını etkileyebileceği görülmüştür.

Merkaba Yaşam Çiçeği ürünlerinin 180 ayrı Radyofrekans bandında yapılan elektromanyetik alan ölçüm sonuçlarına göre kapalı alanlarda % 70 Açık havada ise % 58 oranında koruma sağladığı tespit edilmiştir. 

Elektromanyetik Alan Ölçüm Raporu ve Sağlık / Biyolojik Etkileri Açısından Değerlendirilmesi

bottom of page